Hamam Times ilk sənədli filmini təqdim edir. Siyasi aktivist Ordudan Teymurxan azadlıq mübarizəsindən danışır.

Leave A Reply